summary of predefined vcg colors

vcg colors

white #ffffffcolor 0 
blue #0000ffcolor 1 
red #ff0000color 2 
green #00ff00color 3 
yellow #ffff00color 4 
magenta #ff00ffcolor 5 
cyan #00ffffcolor 6 
darkgrey #555555color 7 
darkblue #000080color 8 
darkred #800000color 9 
darkgreen #008000color 10 
darkyellow #808000color 11 
darkmagenta #800080color 12 
darkcyan #008080color 13 
gold #ffd700color 14 
lightgrey #aaaaaacolor 15 
lightblue #8080ffcolor 16 
lightred #ff8080color 17 
lightgreen #80ff80color 18 
lightyellow #ffff80color 19 
lightmagenta #ff80ffcolor 20 
lightcyan #80ffffcolor 21 
lilac #ee82eecolor 22 
turqoise #40e0d0color 23 
aquamarine #7fffd4color 24 
khaki #f0e68ccolor 25 
purple #a020f0color 26 
yellowgreen #9acd32color 27 
pink #ffc0cbcolor 28 
orange #ffa500color 29 
orchid #da70d6color 30 
black #000000color 31 

vcg colors and netscape palette colors

white (vcg)#ffffffcolor 0 
white (ns) #ffffffcolor 0 
blue (vcg)#0000ffcolor 1 
blue (ns) #0000ffcolor 1 
red (vcg)#ff0000color 2 
red (ns) #ff0000color 2 
green (vcg)#00ff00color 3 
green (ns) #00ff00color 3 
yellow (vcg)#ffff00color 4 
yellow (ns) #ffff00color 4 
magenta (vcg)#ff00ffcolor 5 
magenta (ns) #ff00ffcolor 5 
cyan (vcg)#00ffffcolor 6 
cyan (ns) #00ffffcolor 6 
darkgrey (vcg)#555555color 7 
darkgrey (ns) #666666color 7 
darkblue (vcg)#000080color 8 
darkblue (ns) #000099color 8 
darkred (vcg)#800000color 9 
darkred (ns) #990000color 9 
darkgreen (vcg)#008000color 10 
darkgreen (ns) #009900color 10 
darkyellow (vcg)#808000color 11 
darkyellow (ns) #999900color 11 
darkmagenta (vcg)#800080color 12 
darkmagenta (ns) #990099color 12 
darkcyan (vcg)#008080color 13 
darkcyan (ns) #009999color 13 
gold (vcg)#ffd700color 14 
gold (ns) #ffcc00color 14 
lightgrey (vcg)#aaaaaacolor 15 
lightgrey (ns) #999999color 15 
lightblue (vcg)#8080ffcolor 16 
lightblue (ns) #9999ffcolor 16 
lightred (vcg)#ff8080color 17 
lightred (ns) #ff9999color 17 
lightgreen (vcg)#80ff80color 18 
lightgreen (ns) #99ff99color 18 
lightyellow (vcg)#ffff80color 19 
lightyellow (ns) #ffff99color 19 
lightmagenta (vcg)#ff80ffcolor 20 
lightmagenta (ns) #ff99ffcolor 20 
lightcyan (vcg)#80ffffcolor 21 
lightcyan (ns) #99ffffcolor 21 
lilac (vcg)#ee82eecolor 22 
lilac (ns) #ff99ffcolor 22 
turqoise (vcg)#40e0d0color 23 
turqoise (ns) #66cccccolor 23 
aquamarine (vcg)#7fffd4color 24 
aquamarine (ns) #99ffcccolor 24 
khaki (vcg)#f0e68ccolor 25 
khaki (ns) #ffcc99color 25 
purple (vcg)#a020f0color 26 
purple (ns) #9900ffcolor 26 
yellowgreen (vcg)#9acd32color 27 
yellowgreen (ns) #99cc33color 27 
pink (vcg)#ffc0cbcolor 28 
pink (ns) #ffcccccolor 28 
orange (vcg)#ffa500color 29 
orange (ns) #ff9900color 29 
orchid (vcg)#da70d6color 30 
orchid (ns) #cc66cccolor 30 
black (vcg)#000000color 31 
black (ns) #000000color 31 

16 html colors and names

black #000000 
navy #000080 
blue #0000FF 
green #008000 
teal #008080 
lime #00FF00 
aqua #00FFFF 
maroon #800000 
purple #800080 
olive #808000 
gray #808080 
silver #C0C0C0 
red #FF0000 
fuchsia#FF00FF 
yellow #FFFF00 
white #FFFFFF 

colors names

aliceblue #9FCF00 
antiquewhite #FAEBD7 
aqua #00FFFF 
aquamarine #7FFFD4 
azure #F0FFFF 
beige #F5F5DC 
bisque #FFE4C4 
black #000000 
blanchedalmond #FFEBCD 
blue #0000FF 
blueviolet #8A2BE2 
brown #A52A2A 
burlywood #DEB887 
cadetblue #5F9EA0 
chartreuse #7FFF00 
chocolate #D2691E 
coral #FF7F50 
cornflowerblue #6495ED 
cornsilk #FFF8DC 
crimson #DC143C 
cyan #00FFFF 
darkblue #00008B 
darkcyan #008B8B 
darkgoldenrod #B8860B 
darkgray #A9A9A9 
darkgreen #006400 
darkkhaki #BDB76B 
darkmagenta #8B008B 
darkolivegreen #556B2F 
darkorange #FF8C00 
darkorchid #9932CC 
darkred #8B0000 
darksalmon #E9967A 
darkseagreen #8FBC8F 
darkslateblue #483D8B 
darkslategray #2F4F4F 
darkturquoise #00CED1 
darkviolet #9400D3 
deeppink #FF1493 
deepskyblue #00BFFF 
dimgray #696969 
dodgerblue #1E90FF 
firebrick #B22222 
floralwhite #FFFAF0 
forestgreen #228B22 
fuchsia #FF00FF 
gainsboro #DCDCDC 
ghostwhite #F8F8FF 
gold #FFD700 
goldenrod #DAA520 
gray #808080 
green #008000 
greenyellow #ADFF2F 
honeydew #F0FFF0 
hotpink #FF69B4 
indianred #CD5C5C 
indigo #4B0082 
ivory #FFFFF0 
khaki #F0E68C 
lavender #E6E6FA 
lavenderblush #FFF0F5 
lawngreen #7CFC00 
lemonchiffon #FFFACD 
lightblue #ADD8E6 
lightcoral #F08080 
lightcyan #E0FFFF 
lightgoldenrodyellow #FAFAD2 
lightgreen #90EE90 
lightgrey #D3D3D3 
lightpink #FFB6C1 
lightsalmon #FFA07A 
lightseagreen #20B2AA 
lightskyblue #87CEFA 
lightslategray #778899 
lightsteelblue #B0C4DE 
lightyellow #FFFFE0 
lime #00FF00 
limegreen #32CD32 
linen #FAF0E6 
magenta #FF00FF 
maroon #800000 
mediumaquamarine #66CDAA 
mediumblue #0000CD 
mediumorchid #BA55D3 
mediumpurple #9370DB 
mediumseagreen #3CB371 
mediumslateblue #7B68EE 
mediumspringgreen #0FA9A  
mediumturquoise #48D1CC 
mediumvioletred #C71585 
midnightblue #191970 
mintcream #F5FFFA 
mistyrose #FFE4E1 
moccasin #FFE4B5 
navajowhite #FFDEAD 
navy #000080 
oldlace #FDF5E6 
olive #808000 
olivedrab #6B8E23 
orange #FFA500 
orangered #FF4500 
orchid #DA70D6 
palegoldenrod #EEE8AA 
palegreen #98FB98 
paleturquoise #AFEEEE 
palevioletred #DB7093 
papayawhip #FFEFD5 
peachpuff #FFDAB9 
peru #CD853F 
pink #FFC0CB 
plum #DDA0DD 
powderblue #B0E0E6 
purple #800080 
red #FF0000 
rosybrown #BC8F8F 
royalblue #4169E1 
saddlebrown #8B4513 
salmon #FA8072 
sandybrown #F4A460 
seagreen #2E8B57 
seashell #FFF5EE 
sienna #A0522D 
silver #C0C0C0 
skyblue #87CEEB 
slateblue #6A5ACD 
slategray #708090 
snow #FFFAFA 
springgreen #00FF7F 
steelblue #4682B4 
tan #D2B48C 
teal #008080 
thistle #D8BFD8 
tomato #FF6347 
turquoise #40E0D0 
violet #EE82EE 
wheat #F5DEB3 
white #FFFFFF 
whitesmoke #F5F5F5 
yellow #FFFF00 
yellowgreen #9ACD32 

the 216 color netscape palette


#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966 #FF9933 #FF9900
#FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666 #FF6633 #FF6600
#FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366 #FF3333 #FF3300
#FF00FF #FF00CC #FF0099 #FF0066 #FF0033 #FF0000
 
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966 #CC9933 #CC9900
#CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666 #CC6633 #CC6600
#CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366 #CC3333 #CC3300
#CC00FF #CC00CC #CC0099 #CC0066 #CC0033 #CC0000
 
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#9999FF #9999CC #999999 #999966 #999933 #999900
#9966FF #9966CC #996699 #996666 #996633 #996600
#9933FF #9933CC #993399 #993366 #993333 #993300
#9900FF #9900CC #990099 #990066 #990033 #990000
 
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#6699FF #6699CC #669999 #669966 #669933 #669900
#6666FF #6666CC #666699 #666666 #666633 #666600
#6633FF #6633CC #663399 #663366 #663333 #663300
#6600FF #6600CC #660099 #660066 #660033 #660000
 
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#3399FF #3399CC #339999 #339966 #339933 #339900
#3366FF #3366CC #336699 #336666 #336633 #336600
#3333FF #3333CC #333399 #333366 #333333 #333300
#3300FF #3300CC #330099 #330066 #330033 #330000
 
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#00CCFF #00CCCC #00CC99 #00CC66 #00CC33 #00CC00
#0099FF #0099CC #009999 #009966 #009933 #009900
#0066FF #0066CC #006699 #006666 #006633 #006600
#0033FF #0033CC #003399 #003366 #003333 #003300
#0000FF #0000CC #000099 #000066 #000033 #000000

end of this chart.